محمد مسجد جامعی

محمد مسجد جامعی

دکتر محمد مسجد جامعی متولد 1332 ، فرزند آیت الله مصطفی مسجدجامعی، از علمای به نام تهران می باشد. او دارای مدرک دکتری ژئوپولتیک از دانشگاه پیزای ایتالیا است و همچنین در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام وحید خراسانی و مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی در دهه 60 شرکت کرده است. وی عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و  مشاور عالی و مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب قم است و سفیر پیشین ایران در واتیکان و مغرب بوده و مدیر کل هماهنگی های فرهنگی وزارت امور خارجه می باشد.

کتاب های محمد مسجد جامعی

مسیحیان و روزگار جدید


مسیحیت انجیلی


ایران و جهان عرب


ژئوپلیتیک خلیج فارس