کلود راگون

کلود راگون

کلود راگون، متولد 1942 در مادرید، نویسنده فرانسوی، نویسنده رمان های پلیسی است. کلود راگون از سال 1965 تا 2002 به عنوان مهندس متخصص در پردازش چوب کار می کرد.
در سال 2007، او اولین رمان خود را منتشر کرد، آدمکش کتاب را دوست نداشت. وی پس از پنج بار شرکت، با رمان Du bois pour les cercueils برنده جایزه Quai des Orfèvres در سال 2011 شد.

کتاب های کلود راگون

الوار برای تابوت ها