حسین مهرپور

حسین مهرپور

حسین مهرپور محمدآبادی (۱۳۳۲ یزد) حقوق‌دان ایرانی است. وی عضو شورای نگهبان در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ بوده است. او دارای تحصیلات حوزوی در حد خارج فقه و اصول و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حقوق از دانشگاه تهران است. مهرپور اخیراً رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بوده است. پیش از این، مهرپور رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران سید محمد خاتمی و از حامیان میر حسین موسوی در انتخابات سال ۱۳۸۸ و پیش از آن عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بوده است. وی هم‌اکنون عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی نیز است. از جمله تالیفات وی به کتب مباحثی از حقوق زن، میراث زوجه در حقوق اسلام، حقوق بشر اسلامی و نظامهای بین‌المللی می توان اشاره نمود. وی در زمینه حقوق خانواده، دارای تحقیقات و پژوهش‌های گسترده ای است و به حقوق خانواده کشورهای عربی نیز تسلط دارد.


کتاب های حسین مهرپور