قاسم شعبانی

قاسم شعبانی

قاسم شعبانى متولد سال 1340 ، وکیل پایه یک دادگستری می باشد. وی از سال 90 تا 91 عضو هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و مشاور رئیس جمهور بود و همچنین عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های قاسم شعبانی

حقوق اساسی