فرناز نخعی

فرناز نخعی

فرناز نخعی متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته رشته ایمنی صنعتی (کارشناسی) است. وی نویسندگی را از کودکی آغاز کرده و نوشتن و خواندن در خانواده‌اش یک اصل بدیهی و لازم بوده است. اولین نوشته‌هایش در مجلات چاپ شده و نخستین رمانش به نام «طلوع سپیده» در نشر البرز سال ۸۰ منتشر شده است. پس ‌از آن با نشرهای علی و پرسمان ‌هم کار کرده و تا امروز هفت عنوان کتاب چاپ شده دارد که عبارتند از: «طلوع سپیده»، «اوج آسمان»، «آن‌سوی مرز عشق»، «بسامه»، «یک قطره زندگی»، «مثل دریا مثل موج» و «شب ستاره».

کتاب های فرناز نخعی

کجا داد می زنی؟


یک قطره زندگی


شب ستاره


مثل دریا، مثل موج


آنسوی مرز عشق


بسامه


اوج آسمان