زهرا مصطفوی

زهرا مصطفوی

زهرا خمینی (آبان ۱۳۱۹ تهران) دبیر کل جمعیت زنان جمهوری اسلامی و دختر سید روح الله خمینی و همسر محمود بروجردی است. وی دکترای الهیات دارد و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات (گروه کلام و فلسفه اسلامی) دانشگاه تهران است که با رتبه استاد تمام بازنشسته شده‌است. زهرا خمینی تنها فرزند سید روح الله خمینی است که در سال‌های پس از مرگ پدرش در عرصه عمومی فعالیت داشته‌است. او دبیر کل جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. این جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ از سید محمد خاتمی حمایت کرد. 

کتاب های زهرا مصطفوی