بریان ل میشارا

بریان ل میشارا

بریان ل. میشارا بنیانگذار مرکز جستجو و مداخله در زمینه خودکشی و اتانازی (CRISE) است و از سال 1996 مدیر آنجا بوده است. وی از سال 1979 استاد گروه روانشناسی در دانشگاه کبک مونترال بوده. برایان میشارا ، محقق مشهور بین المللی در زمینه خودکشی است که چندین کتاب به ویژه در مورد پیری ، مصرف دارو ، خودکشی و اتانازی نوشته است.

کتاب های بریان ل میشارا

روان ‏شناسی بزرگسالان