آن سکستون

آن سکستون

آن سکستون، زاده ی 9 نوامبر 1928 و درگذشته ی 4 اکتبر 1974، شاعر آمریکایی بود.
سکستون در نیوتون ماساچوست به دنیا آمد و بیشتر دوران کودکی را در بوستون گذراند. او مدتی به عنوان مدل برای موسسه ای در بوستون فعالیت می کرد. سکستون در سال 1948 ازدواج کرد و این رابطه تا سال 1973 دوام داشت.

کتاب های آن سکستون