سهیلا بامیان

سهیلا بامیان

سهیلا بامیان متولد آبادان سال 1346، لیسانس رشته ی روانشناسی می باشد.
سهیلا بامیان از سن دوازده سالگی شروع به نوشتن کرد،  او در خانواده ای فرهنگی متولد شد که بیشتر آنها دستی به قلم داشتند،  اما در بین آنها سهیلا بامیان توانست آثار خود را به چاپ برساند.
سهیلا بامیان در مجلات مختلف قلم می زد و داستان های کوتاه و متن های ادبی خود را به چاپ رساند.  بعدها رمان های زیاد و پر طرفداری را منتشر کرد.
اولین رمان سهیلا بامیان شب های انتظار می باشد،  به جز کتاب کوچه های شیدایی که با انتشارات البرز می باشد اکثر کتاب های سهیلا بامیان با انتشارات شقایق می باشد. 
حاصل ازدواج ایشان دو فرزند پسر و دختر است،  پسرایشان لیسانس زبان و دخترشان کارشناس گرافیک می باشند.

کتاب های سهیلا بامیان

صبح می آید...