آمنون کاپولیوک

آمنون کاپولیوک

آمنون کاپولیوک (22 دسامبر 1930– 26 ژوئن 2009) روزنامه نگار و نویسنده اسرائیلی بود. وی یکی از بنیانگذاران B'Tselem بود و به دلیل روابط نزدیک با یاسر عرفات شهرت داشت. او در اورشلیم متولد شد. پدرش ، مناخم ، دانشمند مشهور عربی بود. کاپولیوک در دانشگاه عبری اورشلیم تحصیل کرد. وی دارای مدرک دکترای شرق شناسی از دانشگاه سوربن بود. دکترای وی در مورد جامعه عرب مسیحی اسرائیل بود. او نوشتن در روزنامه اسرائیلی Al HaMishmar را در دهه 1950 آغاز کرد.

کتاب های آمنون کاپولیوک

صبرا و شتیلا