بالتازار گراسیان ای مورالس

بالتازار گراسیان ای مورالس

بالتازار گراسیان وای مورالس ، S.J. (8 ژانویه 1601 - 6 دسامبر 1658)، معروف به بالتازار گراسیان، نثر نویس و فیلسوف نثری از یسوعی و باروک اسپانیایی بود. وی در بلمونته، نزدیک کالاتایود (آراگون) به دنیا آمد. شوپنهاور و نیچه نوشته های او را تحسین کردند.

کتاب های بالتازار گراسیان ای مورالس