جیمز بر

جیمز بر

جیمز بر (متولد 1976) نویسنده بریتانیایی آثار تاریخی در مورد خاورمیانه است. وی در حال حاضر یکی از اعضای مهمان کالج کینگ لندن است. بار تاریخ مدرن در کالج لینکلن آکسفورد خوانده است. 

کتاب های جیمز بر

خطی بر شن