گرگ دی کاروزو

گرگ دی کاروزو

گرگ ‌دی کاروزو (Gregg D. Caruso) دانشیار فلسفه و رئیس گروه علوم انسانی کالج Corning Community ، SUNY است. او نویسنده اراده و آگاهی آزاد است: روایتی قطعی از توهم اراده آزاد (Lexington Books، 2012).

کتاب های گرگ دی کاروزو