جان مارکس

جان مارکس

جان دی مارکس (متولد 1943) بنیانگذار و رئیس سابق Search for Common Ground (SFCG) ، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی سی است که بر برنامه نویسی بین المللی مدیریت درگیری تمرکز دارد. مارکس اکنون به عنوان مشاور ارشد SFCG فعالیت می کند. وی همچنین یک افسر سابق خدمات خارجه وزارت امور خارجه ایالات متحده است و با همکاری ویکتور مارکتی ، کتاب غیر داستانی جنجالی CIA و فرقه اطلاعات را در سال 1974 تألیف کرد. 

کتاب های جان مارکس

سیا و کنترل مغزها