راجر داوسون

راجر داوسون

راجر داوسون یکی از برترین کارشناسان کشور در زمینه هنر مذاکره است - مجله SUCCESS او را "مذاکره کننده تجارت برتر آمریكا" می نامد. به عنوان سخنران تمام وقت از سال 1982 ، راجر به جهان سفر کرده و به رهبران تجارت یاد می دهد که چگونه سود خود را با استفاده از تکنیک های قدرت مذاکره بهبود دهند. وی در ارتفاعات لا هابرا، کالیفرنیا اقامت دارد.

کتاب های راجر داوسون