آرچیبالد روزولت

آرچیبالد روزولت

آرچیبالد بولوچ "آرچی" روزولت (9 آوریل 1894 - 13 اکتبر 1979) ، پنجمین فرزند رئیس جمهور ایالات متحده تئودور روزولت ، افسر برجسته ارتش ایالات متحده و فرمانده نیروهای ایالات متحده در جنگ جهانی اول و دوم بود. در هر دو درگیری او آسیب دید. پس از جنگ جهانی دوم ، وی یک بازرگان موفق و بنیانگذار خانه کارگزاری اوراق قرضه در شهر نیویورک و همچنین سخنگوی اهداف سیاسی محافظه کار شد.

کتاب های آرچیبالد روزولت

شوق آموختن