مجتبی نواب صفوی

مجتبی نواب صفوی

سید مجتبی میرلوحی (زاده ۱۳۰۳ – درگذشته ۲۷ دی ۱۳۳۴) معروف به نواب صفوی؛ طلبه، بنیان‌گذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فدائیان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی بود. او در ترور عبدالحسین هژیر، رزم آرا، حسین علاء و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال ۱۳۲۹ کتابی بنام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک «حکومت اسلامی» ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد برخی محققان ، سلف نظریه جمهوری اسلامی بود. وی از افرادی بود که بر روی افکار سیدعلی خامنه‌ای و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی تأثیر گذاشته بود.

کتاب های مجتبی نواب صفوی

فدائیان اسلام