طاهره باقرزاد ه

طاهره باقرزاد ه

طاهره باقرزاده (۱۳۳۵ مشهد) از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بود. باقرزاده از سال ۱۳۵۰ به دنبال عضویت برادرانش، تمایل به فعالیت در سازمان پیدا کرد. به دنبال لو رفتن خانه تیمی و همچنین تغییر ایدئولوژی سازمان و سیاست تصفیه درون گروهی در سال ۱۳۵۴، راهی انگلستان می‌شود. وی تلاش‌هایی برای پیوستن به سازمان الفتح در انگلستان داشت. از دیگر فعالیت‌های باقرزاده در انگلستان انتشار نشریه «داد» با همکاری حسین طاهرزاده برادرش و در حمایت از زندانیان سیاسی بود. همچنین او مدتی با نشریه «ایرانشهر» به سردبیری احمد شاملو همکاری داشت. در سال ۵۸ به ایران آمد و در ستاد مرکزی سازمان در قسمت حروف چینی و انتشارات مشغول به کار شد.

کتاب های طاهره باقرزاد ه

قد رت و د یگر هیچ