روبرت فورسایت ورث

روبرت فورسایت ورث

رابرت فورسایث ورث روزنامه نگار آمریکایی و رئیس سابق دفتر نیویورک تایمز بیروت است. او نویسنده خشم و کین می باشد. ورث در منهتن متولد و بزرگ شده است، فارغ التحصیل دانشگاه وسلیان است و دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ااز دانشگاه پرینستون ست.
ورث در سال 2000 خبرنگار میز نیویورک تایمز شد. او از 2003 تا 2006 خبرنگار تایمز در بغداد بود و از 2007 تا 2011 رئیس دفتر بیروت آنها بود. او همچنین در New York Review of Books مشارکت داشته است.
وی از سال 2014 تا 2015 همزمان با نوشتن خشم برای نظم، در سیاست خاورمیانه در مرکز بین المللی وودرو ویلسون برای دانش پژوهان سیاست عمومی بود. او در آنجا بود، در پروژه "شورش های عرب و میراث آنها" کار کرد.

کتاب های روبرت فورسایت ورث