جولیا اکلشر

جولیا اکلشر

جولیا اکلشر (متولد 1951) روزنامه نگار و نویسنده انگلیسی با موضوع کتاب های کودکان است. وی بیش از ده سال، حداقل از سال 2000، سردبیر کتاب های کودکان در روزنامه گاردین بوده است. وی همچنین مدیر تحریریه و مشاور وب سایت Lovereading4kids است. او دریافت کننده جایزه Eleanor Farjeon است.

کتاب های جولیا اکلشر