شوکی ماتسوموتو

شوکی ماتسوموتو

شوکی ماتسوموتو یک راهب بودایی در معبد کومجوجی در توکیو است. او در سال 2003 در جودو شینشو، مدرسه ای از بودیسم سرزمین خالص، منصوب شد و بنیانگذار معبد مجازی «HIGANJI»، یکی از محبوب ترین وب سایت ها برای بودایی ها در ژاپن است.

کتاب های شوکی ماتسوموتو

ذن و هنر پاکسازی منزل و ذهن