ایچیرو کیشیمی

ایچیرو کیشیمی

ایچیرو کیشیمی در سال 1956 در کیوتو متولد شد ، جایی که هم اکنون ساکن است. او نویسنده و سخنران در زمینه ی روانشناسی است و مشاو جوانان در کلینیک های روانپزشکی. او همچنین مشاور معتبر انجمن روانشناسی آدلریان ژاپن می باشد.

کتاب های ایچیرو کیشیمی

شجاعت خوشبخت بودن


شجاعت منفور بودن