فومیو ساساکی

فومیو ساساکی

فومیو ساساکی (متولد 1979) نویسنده، ویراستار و مینیمالیست ژاپنی است. وی مدیر مسئول سابق Wani Books ژاپن و بنیانگذار وب سایت Minimal & ism است.

کتاب های فومیو ساساکی

در باب زندگی مینیمالیستی