هربرت جی هیکس

هربرت جی هیکس

هربرت جى. هيكس نویسنده ی آمریکایی کتاب هایی در زمینه ی مدیریت و کسب کار می باشد.

کتاب های هربرت جی هیکس