مکسنس فرمین

مکسنس فرمین

مکسنس فرمین  متولد 01 ژانویه 1968 در آلبرتویل، فرانسه است. مکسنس فرمین، نویسنده ای كه بین پاریس و آفریقا زندگی كرده است، نویسنده چندین رمان و مجموعه داستان کوتاه است.

کتاب های مکسنس فرمین

عسل