نیکولا تیلور

نیکولا تیلور

نیکولا تیلور (Nicola Taylor) متولد سال 1961، نویسنده آمریکایی می باشد.

کتاب های نیکولا تیلور

تشکیل سرمایه