کنان جونز

کنان جونز

کنان جونز (متولد 1975) نویسنده اهل ولز است. جونز اولین رمان خود را در سال 2006 منتشر کرد.

کتاب های کنان جونز

گودال