جرارد داناوان

جرارد داناوان

جرارد داناوان متولد 1959 ، رمان نویس ، عکاس و شاعر ایرلندی الاصل ، ساکن پلیموث انگلیس است. او مدرس دانشگاه پلیموث می باشد.

کتاب های جرارد داناوان

تلسکوپ شوپنهاور


جولیوس وینسام