ان گریفین

ان گریفین

ان گریفین رمان نویس ایرلندی متولد سال 1969 است. او در کالج دانشگاه دوبلین تحصیل کرد و در آنجا مدرک کارشناسی ارشد خود را در نوشتن خلاق دریافت کرد. با شناخت آثار قبلی و فعلی ، جایزه جان مک گورن برای ادبیات به او اهدا شد.

کتاب های ان گریفین

شب مرده