مبین اردستانی

مبین اردستانی

مبین اردستانی در سال ۱۳۶۴ متولد شد. وی از سال‌های نوجوانی شاعری را آغاز کرد و با شرکت در مجامع ادبی به رشد شعری بیشتری دست یافت. اردستانی دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات فارسی است. او از محضر قیصر امین‌پور، احمد عزیزی، خلیل عمرانی بهره برد و در سال‌های اخیر با مطبوعات و محافل ادبی از جمله شهرستان ادب همکاری داشته است. وی سابقۀ انتخاب و گزینش اشعار دیگر شاعران را هم دارد. مجموعۀ «لحظه‌های بی‌ملاحظه» تنها اثر اوست.

کتاب های مبین اردستانی

لحظه های بی ملاحظه