لیلا حسین نیا

لیلا حسین نیا

لیلا حسین نیا متولد 6 مهرماه 1371 است و در شهر تبریز چشم به جهان گشوده است. او کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است و  در هر دو مقطع از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده است. 
او عضو دوره اول آفتابگردان‌ها ست و در حال حاضر دبیر سرویس ادبی هفته نامه آذرپیام و کارشناس مجری انجمن ادبی شعر آورد تبریز است.

کتاب های لیلا حسین نیا

مرا صدا کردی؟