سعید پورطهماسبی

سعید پورطهماسبی

سعید پورطهماسبی متولد تهران، به تاریخ 1362/09/06 میباشد.
وی دوره کارشناسی اش را دانشگاه سراسری هنر اسلامی تبریز گذرانده است. پورطهماسبی خلوت خود را به شرکت در جشنواره ها ترجیح داده و تنها در یک مورد در جشنواره شعر نیاوران شرکت کرده و برگزیده شده است.
مجموعه «قرار» که در مدت کوتاهی به چاپ دوم رسید، مجموعه غزل های این شاعر است که توسط شهرستان ادب به چاپ رسیده است.

کتاب های سعید پورطهماسبی

قرار