جوزف توهیل

جوزف توهیل

دکتر سی جوزف توهیل، رئیس شرکت مدیریت فناوری Touhill است، که متخصص در زمینه فناوری و مشاوره مدیریت زیست محیطی است. دکتر توهیل بیش از چهل سال مدیر مهندسی پروژه های بزرگ بوده است، که بیست و سه مورد از آنها به عنوان مدیر ارشد اجرایی خدمت کرده است. او همکار AIChE و ASCE است و نویسنده بیش از هشتاد کتاب و مقاله در ژورنال است.

کتاب های جوزف توهیل