آجای آگراول

آجای آگراول

آجای آگراول( Ajay Agrawal) مدرس مدرسه عالی مدیریت راتمن (متعلق به دانشگاه تورنتو) است و در آن به تدرس کارآفرینی و نوآوری می‌پردازد و همچنین، استاد مدیریت راهبردی نیز به‌شمار می‌رود. او در سال ۲۰۱۰، مؤسسه نکست کانادا را بنیانگذاری کرد که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند. آجای آگراول یکی از بنیانگذاران کنفرانس «یادگیری ماشینی و بازاری برای هوش» است که هر ساله در دانشگاه تورنتو برگزار می‌شود.

کتاب های آجای آگراول

ماشین های پیش بینی