بلیک مسترس

بلیک مسترس

بلیک مسترس، زاده ی 1 ژانویه ی 1986، مدیر تجاری و نویسنده ی آمریکایی است.مسترس در دنور کلرادو به دنیا آمد. او به دانشکده ی حقوق استنفورد رفت و در سال 2012 به خاطر نوشتن یادداشت هایی جزئی نگرانه و مفصل از کلاس علوم کامپیوتر پیتر تیل، در اینترنت بسیار معروف شد.مسترس قبل از نوشتن کتاب از صفر به یک به همراه پیتر تیل، یک پروژه ی تحقیقات حقوقی بر اساس فناوری را پایه گذاری کرد و در چند شرکت تجاری دیگر نیز فعالیت داشت.

کتاب های بلیک مسترس

صفر به یک