کیم اسکات

کیم اسکات

کیم اسکات، مدیر عامل شرکت Candor و نویسنده ای آمریکایی است. اسکات پیش از تأسیس شرکت خود، در آموزش به مدیران عامل شرکت هایی چون دراپ باکس، کوالتریکس، توییتر و تعدادی شرکت دیگر در سیلیکون ولی فعالیت می کرد. او همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه اپل بوده است.

کتاب های کیم اسکات

رک و راست باشید