اعظم عبدالهیان

اعظم عبدالهیان

اعظم عبدالهیان متولد ۱۳۵۵/۱۰/۱۲ در بجستان خراسان رضوی است. 
 وی هم اکنون دانشجوی دکترای ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا میباشد.
تحقیق و تحریر مقاله ای با عنوان «نقد پسااستعماری اثار غلامحسین ساعدی» از جمله فعالیت های ادبی او میباشد.

کتاب های اعظم عبدالهیان

یک فصل در کوبیسم