پیتر فاگل

پیتر فاگل

پیتر فاگل روانشناس بالینی و در حال حاضر مدیر کلینیک مرکز ملی کودکان و خانواده آنا فروید است. پیتر به عنوان یکی از نویسندگان اصلی AMBIT، به عنوان مشاور برنامه AMBIT عمل می کند و به طور گسترده آموزش، مشاوره و نظارت را ارائه می دهد. وی پیش از این بیش از 30 سال در سرویس بهداشت ملی انگلستان کار می کرد و خدمات بهداشت روان کودکان و جوانان را در مدارس و مراقبت های اجتماعی ادغام می کرد. او علاقه زیادی به کار در پروژه هایی برای جوانان و خانواده هایی دارد که برای نیازهای بهداشت روان خود به دنبال کمک نیستند و همکاری AMBIT مستقیماً از این علاقه ناشی شد.

کتاب های پیتر فاگل