جین ترزا اندرسون

جین ترزا اندرسون

جین ترزا اندرسون کارشناسی ارشد (هونز) یک تحلیلگر رویا، درمانگر رویا، نویسنده و مربی، مشاوره، آموزش و راهنمایی در سراسر جهان از طریق JaneTeresa.com است. او نویسنده شش کتاب است، یک مهمان مکرر در تلویزیون ملی، و یک رویای رادیویی بین المللی کامل است. مهمان Talkback ، کمک به صدها نفر ...

کتاب های جین ترزا اندرسون

خوابم چه می گوید