بورلی استون

بورلی استون

بورلی استون، روانشناس و روانکاو شهیر انگلیسی و متخصص روابط انسانی است. کتاب‌های «جنگجوی درون» و «بمانم یا بروم: چگونه قاطعانه تصمیم بگیرم و زندگی‌ام را به باد ندهم» از مشهورترین آثار او هستند.

کتاب های بورلی استون

بمانم یا بروم