ویرجینیا زاخاریه وا

ویرجینیا زاخاریه وا

ویرجینیا زاخاریوا در 2 سپتامبر 1959 در صوفیه متولد شد. وی نویسنده، روان درمانگر و مادر یک پسر به نام روبن است. منتقدان ادبی او را نماینده درخشان زنانه بلوط بلغارستان دانسته اند. شعر او مانند خود نویسنده رسا خوی و غیرمنتظره است.

کتاب های ویرجینیا زاخاریه وا

مرغ وصله چشم