ابراهیم شاهدی مغلوی

ابراهیم شاهدی مغلوی

ابراهیم دده شاهدی مغلوی از شاعران پارسی گو و صوفیان طریقه مولویه است. وی در سال 875 هـ .ق به دنیا آمد و در سال 957 در مغله در گذشت. از شاهدی آثاری برجای مانده، از جمله: گلشن وحدت، گلشن توحید، گلشن اسرار، تحفة شاهدی شرح گلستان سعدی، مشاهدات شاهدیه، صحبت نامه و دیوان اشعار.

کتاب های ابراهیم شاهدی مغلوی

گلشن توحید