مهرداد کورش نیا

مهرداد کورش نیا

مهرداد کورش نیا متولد آبان 1353، کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره، 1385، کارشناسی ارشد تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر و معماری 1392، و تاسیس گروه نمایشی«درنگ» در سال 1380 و فعالیت به شکل حرفه‌ای از سال 1384 می باشد.

کتاب های مهرداد کورش نیا

نردبان شخصیت