کامبوزیا گویا

کامبوزیا گویا

کامبوزیا گویا، در سال 1320 در قصر شیرین به دنیا آمد. ایشان داستان نویسی خوش ذوق و مددکار اجتماعی هستند.

کتاب های کامبوزیا گویا

از صفر تا بی نهایت