برنارد ژبروویچ

برنارد ژبروویچ

برنارد ژبروویچ روانشناس فرانسوی، روانپزشک سابق بیمارستان، متخصص در زوج درمانی و خانواده درمانی، بنیانگذار و مدیر مسئول مجله Générations ، و نویسنده چندین کتاب است.

کتاب های برنارد ژبروویچ