ژان ماری روگول

ژان ماری روگول

ژان ماری رافول در 11 آوریل 1968 متولد شد. او 23 سال را در خیابان ها گذراند ، تقریباً نیمی از عمر خود را. ژان ماری روگول در پاریس زندگی می کرد. او که در سایه طاق پیروزی گدایی می کرد، برای ثروتمندان و مشهور چهره ای آشنا بود که به بوتیک های طراح و فروشگاه های لوکس و مجلل شانزه لیزه رفت و آمد می کرد. برخی از درخواست های مودبانه او چشم پوشی می کردند، و به طرف دیگر نگاه می کردند. دیگران یا یک سکه یا دو سکه - یا حتی یک اسکناس کوک کردند. و چند نفر در فیلمهایشان به او قطعات پیاده رو پیشنهاد دادند. اکنون، به دنبال برخورد تصادفی با وزیر سابق دولت که به روگول کمک کرد تا گزارشی از سالهای سخت زندگی خود را منتشر کند، زندگی او تحت تحولات "معجزه آسای" قرار گرفت.

کتاب های ژان ماری روگول

شغل من گدایی است