هریت اس موساچه

هریت اس موساچه

دکتر موساچه (متولد: 10 آوریل 1949) یک مربی مجری و رهبری با تجربه، نویسنده برنده جایزه با پنج عنوان کتاب در حال حاضر چاپ شده، مدیر کارگاه و مجری قابل احترام و محقق نوآور است.

کتاب های هریت اس موساچه

چگونه خود را بشناسیم