حسن ملکی(قاسم)

حسن ملکی(قاسم)

حسن ملکی(قاسم) استاد، مترجم و پژوهشگر ایرانی ایت که در حوزه‌های روانشناسی، مدیریت، مشاور تحصیلی و خانواده آثار بسیاری از او منتشر شده است.

کتاب های حسن ملکی(قاسم)