عبدالله سلیمانی

عبدالله سلیمانی

عبدالله سلیمانی متولد سال 1352، شاعر معاصر، منتقد، محقق و مدرس دانشگاه است. او دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در ادبیات فارسی به پایان رسانده و در حال گذراندن دوره دکترای ادبیات فارسی است. او داور جایزه ادبی لیراو، سردبیر اولین هفته نامه ادبی غرب کشور با نام آوای پراو، سردبیر ادبی هفته نامه ابراز است و فعالیت در نشریات ادبی چون عصر پنجشنبه، معیار و کارنامه هم در رزومه کاری او دیده می‌شود. نخستین مجموعه شعر وی با عنوان "طنابی بر گردن ماه" توسط انتشارات باغ نی چاپ شد.

کتاب های عبدالله سلیمانی

سبک شناسی