دانیل هوارث

دانیل هوارث

هایدی هوارث چندین کتاب مشهور برای کودکان نوشته است. او اغلب با شوهرش، تصویرگر دن هوارث، كه در دانشگاه ملاقات كرد، همكاري مي كند. او با دن و دو فرزندشان در حومه شهر زندگی می کند. دانیل هوارت از همان کودکی شروع به نقاشی کرد و در رشته تصویرگری مدرک دانشگاهی گرفت.

کتاب های دانیل هوارث